OBAVIJEST KANDIDATIMA O PROVEDBI TESTIRANJA

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PITOMAČA Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača Mob. 091 620 20 88, Fax. 033 782 870, E-mail: turisticka@pitomaca.hr, web: http://tourism-pitomaca.hr   Broj: 46/2019 Pitomača, 29. ožujka 2019. godine   PREDMET: OBAVIJEST KANDIDATIMA O PROVEDBI TESTIRANJA   Obavještavaju se kandidati koji su dostavili potpunu i pravovremenu dokumentaciju, te ispunjavaju sve uvjete iz natječaja objavljenog…

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Turističkom uredu Turističke zajednice općine Pitomača

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12, 120/12, 16/17) i članka 49. Statuta Turističke zajednice općine Pitomača, Turistička zajednica općine Pitomača objavljuje Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Turističkom uredu Turističke zajednice općine Pitomača u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom…

Održana  završna radionica u sklopu projekta „Edukacija za turističke interpretatore za selektivne oblike turizma – kulturni turizam i ekoturizam“

    U subotu, 17. studenog  2018. godine u restoranu „Dravska iža Križnica“ s početkom u 13,00 sati održana je završna radionica u sklopu projekta „Edukacija za turističke interpretatore za selektivne oblike turizma – kulturni turizam i ekoturizam“. Osnovni zadatak ove edukacije bio je upoznati polaznike s ekoturizmom kao sredstvom očuvanja prirodnih resursa te održanja…