PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica općine Pitomača uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13); izmjena (NN 85/15).
Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Hrvatskoj turističkoj zajednici (http://tourism-pitomaca.hr/zahtjev_ppi/) . Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama koji se može poslati:

 • na adresu: Turistička zajednica općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, 33 405 Pitomča
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: turisticka@pitomaca.hr,
 • donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice općine Pitomača, radnim danom od 7:30 do 14:30 sati.

Službenica za informiranje

Ivona Pankaz, struč.spec.oec.

mob: 091 620 2088

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2019.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)

 • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice – neslužbeno pročišćeni tekst ; ( NN 23/17 ) ; ( NN 72/17 )
 • Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi ( NN 131/09 )
 • Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice ( NN 121/09 ) ; ( NN 124/10 ) ; ( NN 15/13 ) ; ( NN 65/13 )
 • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica ( NN 114/09 )

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama – neslužbeno pročišćeni tekst; ( NN 152/08NN 88/10NN 110/15NN 121/16 )

Zakon o boravišnoj pristojbi – neslužbeno pročišćeni tekst; ( NN 152/08NN 59/09NN 97/13NN 158/13NN 30/14 )

 • Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu ( NN 71/18 )
 • Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu ( NN 78/17 )
 • Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima – neslužbeno pročišćeni tekst ; ( NN 92/09 NN 146/13 NN 35/14 NN 143/14 NN 94/16 )
 • Pravilnik o načinu plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare ( NN 99/13 ) ; MPPI: Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu ( NN 42/17 )
 • Pravilnik o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice ( NN 139/09 ) ; ( NN 36/11 )
 • Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici ( NN 126/15 )
 • Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu – neslužbeno pročišćeni tekst ; ( NN 92/09 ) ; ( NN 110/16 )

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOKUMENTI

Glavni plan razvoja turizma na području općine Pitomača do 2020. godine

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Turističkom uredu TZOP za 2019. godinu 

Statut Turističke zajednice općine Pitomača

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Turističke zajednice općine Pitomača

Pravilnik o radnim odnosima, plaćama i drugim pravima i obvezama zaposlenika Turističkog ureda Turističke zajednice općine Pitomača

Odluka o visini turističke pristojbe na području Virovitičko-podravske županije za 2020. i 2021. godinu

Marketing plan turističkih proizvoda općine Pitomača

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2020. GODINA

Saziv

Odluka o usvajanju Izvješća No

Rebalans Financijskog plana za 2019. godinu

Program rada s Financijskim planom za 2020. godinu

2019. GODINA

Saziv za sjednicu NO, 27.02.2019.

Izvješće NO za razdoblje 01.01.-31.12.2018.

Saziv za sjednicu 27.02.2019.

Odluka o usvajanju NO za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine

Odluka o izmjeni Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave TZOP

Izvješće o radu za 2018. godinu

_____________________________________________________________________

2018. GODINA

Saziv za sjednicu NO, 19.12.2018.

Izvješće NO za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine

Saziv za sjednicu, 19.12.2018.

Izvješće verifikacijske komisije

Odluka o prestanku mandata

Odluka o pristupanju u dragovoljno članstvo

Odluka o imenovanju članova Turističkog vijeća

Odluka o imenovanju članova NO

Odluka o izboru predtavnika TZOP u Skupštinu TZ VPŽ

Odluka o usvajanju Izvješća NO za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

Program rada i financijski plana za 2019. godinu

 

 

Saziv za sjednicu NO, 06.02.2018.

Izvješće NO za razdoblje 01.01.-31.12.2017. godine

Saziv za sjednicu, 06.02.2018.

Odluka o usvajanju Izvješća NO za razdoblje 01.01.-31.12.2017. godine

Izvješće o radu s Financijskim izvješćem za 2017. godinu

_____________________________________________________________________

2017. GODINA

Saziv za sjednicu NO, 04.12.2017.

Izvješće NO za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine

Saziv za sjednicu, 04.12.2017.

Odluka o usvajanju Izvješća NO za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine

Program rada s Financijskim planom za 2018. godinu

 

Saziv za sjednicu NO, 20.03.2017.

Izvješće NO za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine

Saziv za sjednicu, 20.03.2017.

Odluka o usvajanju Izvješća NO za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2016. godinu

_____________________________________________________________________

2016. GODINA

Saziv za sjednicu NO, 29.12.2016.

Izvješće NO za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Saziv za sjednicu 29.12.2016.

Odluka o usvajanju Izvješća NO za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Program rada za 2017. godinu s Financijskim planom

 

Izvješće NO za razdoblje 01.01.-31.12.2015. godine 

Saziv za sjednicu

Izvješće o radu sa financijskim izvješćem za 2015. godinu