PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica općine Pitomača uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13); izmjena (NN 85/15).
Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Hrvatskoj turističkoj zajednici (http://tourism-pitomaca.hr/zahtjev_ppi/) . Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama koji se može poslati:

 • na adresu: Turistička zajednica općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, 33 405 Pitomča
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: turisticka@pitomaca.hr,
 • donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice općine Pitomača, radnim danom od 7:30 do 14:30 sati.

Službenica za informiranje

Ivona Pankaz, struč.spec.oec.

mob: 091 620 2088

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)

 • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice – neslužbeno pročišćeni tekst ; ( NN 23/17 ) ; ( NN 72/17 )
 • Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi ( NN 131/09 )
 • Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice ( NN 121/09 ) ; ( NN 124/10 ) ; ( NN 15/13 ) ; ( NN 65/13 )
 • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica ( NN 114/09 )

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama – neslužbeno pročišćeni tekst; ( NN 152/08NN 88/10NN 110/15NN 121/16 )

Zakon o boravišnoj pristojbi – neslužbeno pročišćeni tekst; ( NN 152/08NN 59/09NN 97/13NN 158/13NN 30/14 )

 • Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu ( NN 71/18 )
 • Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu ( NN 78/17 )
 • Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima – neslužbeno pročišćeni tekst ; ( NN 92/09 NN 146/13 NN 35/14 NN 143/14 NN 94/16 )
 • Pravilnik o načinu plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare ( NN 99/13 ) ; MPPI: Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu ( NN 42/17 )
 • Pravilnik o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice ( NN 139/09 ) ; ( NN 36/11 )
 • Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici ( NN 126/15 )
 • Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu – neslužbeno pročišćeni tekst ; ( NN 92/09 ) ; ( NN 110/16 )

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOKUMENTI

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Turističkom uredu TZOP za 2019. godinu 

Statut Turističke zajednice općine Pitomača

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Turističke zajednice općine Pitomača

Pravilnik o radnim odnosima, plaćama i drugim pravima i obvezama zaposlenika Turističkog ureda Turističke zajednice općine Pitomača

Odluka o visini turističke pristojbe na području Virovitičko-podravske županije za 2020. i 2021. godinu

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2019. GODINA

Saziv za sjednicu NO, 27.02.2019.

Izvješće NO za razdoblje 01.01.-31.12.2018.

Saziv za sjednicu 27.02.2019.

Odluka o usvajanju NO za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine

Odluka o izmjeni Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave TZOP

Izvješće o radu za 2018. godinu

_____________________________________________________________________

2018. GODINA

Saziv za sjednicu NO, 19.12.2018.

Izvješće NO za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine

Saziv za sjednicu, 19.12.2018.

Izvješće verifikacijske komisije

Odluka o prestanku mandata

Odluka o pristupanju u dragovoljno članstvo

Odluka o imenovanju članova Turističkog vijeća

Odluka o imenovanju članova NO

Odluka o izboru predtavnika TZOP u Skupštinu TZ VPŽ

Odluka o usvajanju Izvješća NO za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

Program rada i financijski plana za 2019. godinu

 

 

Saziv za sjednicu NO, 06.02.2018.

Izvješće NO za razdoblje 01.01.-31.12.2017. godine

Saziv za sjednicu, 06.02.2018.

Odluka o usvajanju Izvješća NO za razdoblje 01.01.-31.12.2017. godine

Izvješće o radu s Financijskim izvješćem za 2017. godinu

_____________________________________________________________________

2017. GODINA

Saziv za sjednicu NO, 04.12.2017.

Izvješće NO za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine

Saziv za sjednicu, 04.12.2017.

Odluka o usvajanju Izvješća NO za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine

Program rada s Financijskim planom za 2018. godinu

 

Saziv za sjednicu NO, 20.03.2017.

Izvješće NO za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine

Saziv za sjednicu, 20.03.2017.

Odluka o usvajanju Izvješća NO za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2016. godinu

_____________________________________________________________________

2016. GODINA

Saziv za sjednicu NO, 29.12.2016.

Izvješće NO za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Saziv za sjednicu 29.12.2016.

Odluka o usvajanju Izvješća NO za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Program rada za 2017. godinu s Financijskim planom

 

Izvješće NO za razdoblje 01.01.-31.12.2015. godine 

Saziv za sjednicu

Izvješće o radu sa financijskim izvješćem za 2015. godinu