Skip to content
Početna stranica » Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice TZ Općine Pitomača

Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice TZ Općine Pitomača

Na temelju članka 18. stavka 1. točka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN broj 52/19, 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN broj 13/22), članka 23. i članka 39. Statuta Turističke zajednice Općine Pitomača te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Pitomača o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice na mandatno razdoblje od 4 godine od 14. travnja 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Pitomača raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje direktora/ice

Turističke zajednice Općine Pitomača na mandatno razdoblje od 4 godine

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž) na puno radno vrijeme

Skip to content