Skip to content
Početna stranica » Poziv na edukaciju

Poziv na edukaciju

U organizaciji Turističke zajednice Općine Pitomača, a u slopu provedbe projekta projekta
EAGLE HUHR/1901/2.1.2/0109, u okviru programa Interreg V-A Hungary-Croatia COoperation Programme 2014-2020, Veleučilište u Virovitici održati će aktivnosti pod nazivom
„Edukacija turističke interpretacije“.

Edukacija će se provoditi kroz tri dana (27., 28. i 29. prosinca 2022. godine) u restoranu Zlatni
klas u Otrovancu od 13,00 sati te će sadržavati elemente interpretacije posebnih oblika turizma,
a osobito eno gastro turizma i outdoor aktivnosti povezanih s njim.
Raspored edukacije po temama u prilogu.

Skip to content