Skip to content

Dokumenti


PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica općine Pitomača uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13); izmjena (NN 85/15).
Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Hrvatskoj turističkoj zajednici (zahtjev) . Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama koji se može poslati:

  • na adresu: Turistička zajednica Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, 33 405 Pitomča
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: turisticka@pitomaca.hr,
  • donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice Općine Pitomača, radnim danom od 7:30 do 14:30 sati.

Službenica za informiranje

Ivona Pankaz, struč.spec.oec.

mob: 091 620 2088

___________________________________________________________________________________________________________________________

ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI

Propisi iz turizma

___________________________________________________________________________________________________________________________

Glavni plan razvoja turizma na području općine Pitomača do 2020. godine

Strategija-razvoja-turizma-VPZ-do-2030..pdf

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Turističkom uredu TZOP za 2019. godinu 

Poslovnik o radu Skupštine TZOP

Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Turističkog Vijeća TZOP

Odluka o I izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine TZOP

Statut Turističke zajednice Općine Pitomača

Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Turističkog Vijeca TZOP

Odluka o izmjenama Pravilnika o JN TZOP

Odluka o visini turističke pristojbe na području Virovitičko-podravske županije za 2020. i 2021. godinu

Marketing plan turističkih proizvoda općine Pitomača

Popis-gospodarskih-subjekata-s-kojima-su-članovi-Skupštine-Turističke-zajednice-Općine-Pitomača-2018.-2022.

Popis-gospodarskih-subjekata-s-kojima-su-članovi-Skupštine-Turističke-zajednice-Općine-Pitomača-2020-2024._

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Turističke zajednice općine Pitomača

Pravilnik o radnim odnosima, plaćama i drugim pravnim obvezama zaposlenika TZOP

___________________________________________________________________________________________________________________________

2024. GODINA

Odluka o usvajanju Godišnjeg programa rada TZOP za 2024. godinu

___________________________________________________________________________________________________________________________

2023. GODINA

Odluka o usvajanju GPR TZOP za 2023.

Odluka o usvajanju Zaključka i mišljenja o provedenom nadzoru nad poslovanjem TZOP

Odluka o usvajanju Izvješća o Izvršenju Programa rada TZOP za 2022. godinu

Odluka o Izmjenama Pravilnika o radnim odnosima, plaćama i dr pravima i obvezama zaposlenika TZOP

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Godišnjeg programa rada TZOP za 2023. godinu

Izvještaj ZPPI za 2023

___________________________________________________________________________________________________________________________

2022. GODINA

Izvješće o izvršenju Programa rada TZO Pitomača za 2021. godinu

Izvješće o provedenom nadzoru

PLAN NABAVE TZO PITOMAČA ZA 2022. GODINU

I.-IZMJENE-I-DOPUNE-PLAN-NABAVE-TZOP-ZA-2022.pdf

II. IZMJENE I DOPINE PLANA NABAVE TZO PITOMAČA ZA 2022. GODINU

III. IZMJENE I DOPINE PLANA NABAVE TZO PITOMAČA ZA 2022. GODINU

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna GPR TZOP za 2022.

___________________________________________________________________________________________________________________________

2021. GODINA

Odluka o usvajanju godišnjeg plana rada za 2022

PLAN NABAVE TZO PITOMAČA ZA 2021. GODINU

IZMJENA PLANA NABAVE TZO PITOMAČA ZA 2021. GODINU

IZMJENA PLANA NABAVE TZO PITOMAČA ZA 2021. GODINU

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Godišnjeg programa rada za 2021. godinu

___________________________________________________________________________________________________________________________

2020. GODINA

Godišnje izvješće ZPPI za 2020. godinu

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna PR s FI TZOP za 2020. godinu

Odluka o usvajanju Godišnjeg programa rada TZOP za 2021. godinu

Odluka o usvajanju Financijskog plana TZOP za 2021. godinu

Odluka o donošenju Prijedloga Izmjena i dopuna PR i FI TZOP za 2020. godinu

Odluka o usvajanju Prijedloga GPR TZOP za 2021. godinu

Odluka o usvajanju Prijedloga FP TZOP za 2021. godinu

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA SKUPŠTINE TZOP ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2020.-2024.

Odluka-o-imenovanju-članova-TV-TZOP-u-mandatnom-razdoblju-2020.-20204..pdf

Poslovnik-o-radu-Skupštine-TZOP.pdf

Odluka-o-prestanku-mandata-dosadašnjim-članovima-Turističkog-vijeća-2018-2020.pdf

Izvješće verifikacijske komisije o provedenim izborima i potvrđivanje mandata članova Skupštine TZOP u mandatnom razdoblju 2020. – 2024.

Saziv-za-konstituirajuću-sjednicu-Skupštine-TZOP-28.7.2020..pdf

Odluka o raspisivanju izbora za članove Skupštine TZOP za mandatno razdoblje 2020. – 2024. godine

Saziv za sjednicu TV 29.06.2020.

Odluka o donošenju izvješća o radu TZOP s FI za 2019. godinu

Odluka o usvajanju Izvješća TV za 2019. godinu

Odluka o usvajanju Izvješća NO za 2019. godinu

Odluka o izmjeni Pravilnika o radnim odnosima

Odluka o Prijedlogu Statuta TZOP

Odluka o prijedlogu izvješća o radu TZOP s FI za 2019. godinu

Odluka o donošenju prijedloga Izvješća o radu TV za 2019. godinu

Odluka o usvajanju Izvješća direktorice TU za 2019. godinu

Saziv za sjednicu TV

Izvješće NO za 2019. godinu

Saziv za sjednicu NO

___________________________________________________________________________________________________________________________

2019. GODINA

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2019.

Odluka o usvajanju Izvješća No

Rebalans Financijskog plana za 2019. godinu

Program rada i financijski plan za 2020. godinu

Izvješće NO za razdoblje 01.01.-31.12.2018.

Odluka o usvajanju NO za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine

Odluka o izmjeni Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave TZOP

Izvješće o radu za 2018. godinu

___________________________________________________________________________________________________________________________

2018. GODINA

Izvješće NO za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine

Izvješće verifikacijske komisije

Odluka o prestanku mandata

Odluka o pristupanju u dragovoljno članstvo

Odluka o imenovanju članova Turističkog vijeća

Odluka o imenovanju članova NO

Odluka o izboru predtavnika TZOP u Skupštinu TZ VPŽ

Odluka o usvajanju Izvješća NO za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

Program rada i financijski plana za 2019. godinu

Saziv za sjednicu NO, 06.02.2018.

Izvješće NO za razdoblje 01.01.-31.12.2017. godine

Saziv za sjednicu, 06.02.2018.

Odluka o usvajanju Izvješća NO za razdoblje 01.01.-31.12.2017. godine

Izvješće o radu s Financijskim izvješćem za 2017. godinu

___________________________________________________________________________________________________________________________

2017. GODINA

Saziv za sjednicu NO, 04.12.2017.

Izvješće NO za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine

Saziv za sjednicu, 04.12.2017.

Odluka o usvajanju Izvješća NO za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine

Program rada s Financijskim planom za 2018. godinu

Saziv za sjednicu NO, 20.03.2017.

Izvješće NO za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine

Saziv za sjednicu, 20.03.2017.

Odluka o usvajanju Izvješća NO za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2016. godinu

___________________________________________________________________________________________________________________________

2016. GODINA

Saziv za sjednicu NO, 29.12.2016.

Izvješće NO za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Saziv za sjednicu 29.12.2016.

Odluka o usvajanju Izvješća NO za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Program rada za 2017. godinu s Financijskim planom

Izvješće NO za razdoblje 01.01.-31.12.2015. godine 

Saziv za sjednicu

Izvješće o radu sa financijskim izvješćem za 2015. godinu

Skip to content