PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica općine Pitomača uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13); izmjena (NN 85/15).
Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Hrvatskoj turističkoj zajednici (zahtjev) . Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama koji se može poslati:

  • na adresu: Turistička zajednica općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, 33 405 Pitomča
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: turisticka@pitomaca.hr,
  • donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice općine Pitomača, radnim danom od 7:30 do 14:30 sati.

Službenica za informiranje

Ivona Pankaz, struč.spec.oec.

mob: 091 620 2088

Godišnje izvješće ZPPI za 2020. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2019.

___________________________________________________________________________________________________________________________

ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI

Propisi iz turizma

___________________________________________________________________________________________________________________________

Glavni plan razvoja turizma na području općine Pitomača do 2020. godine

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Turističkom uredu TZOP za 2019. godinu 

Statut Turističke zajednice Općine Pitomača

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Turističke zajednice općine Pitomača

Odluka o izmjenama Pravilnika o JN TZOP

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta zaposlenika u TU TZOP

Pravilnik o radnim odnosima, plaćama i drugim pravima i obvezama zaposlenika u TU TZOP

Odluka o visini turističke pristojbe na području Virovitičko-podravske županije za 2020. i 2021. godinu

Marketing plan turističkih proizvoda općine Pitomača

Popis-gospodarskih-subjekata-s-kojima-su-članovi-Skupštine-Turističke-zajednice-Općine-Pitomača-2018.-2022.

Popis-gospodarskih-subjekata-s-kojima-su-članovi-Skupštine-Turističke-zajednice-Općine-Pitomača-2020-2024._

___________________________________________________________________________________________________________________________

2021. GODINA

PLAN NABAVE TZO PITOMAČA ZA 2021. GODINU

IZMJENA PLANA NABAVE TZO PITOMAČA ZA 2021. GODINU

2020. GODINA

2. SJEDNICA SKUPŠTINE TZOP

Saziv za 2. sjednicu Skupštine TZOP

Zapisnik sa 1. sjednice Skupštine

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna PR s FI TZOP za 2020. godinu

Odluka o usvajanju Godišnjeg programa rada TZOP za 2021. godinu

Odluka o usvajanju Financijskog plana TZOP za 2021. godinu

1.SJEDNICA TURISTIČKOG VIJEĆA TZOP

Saziv za 1. sjednicu TV TZOP

Zapisnik sa prethodne sjednice scan

Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Turističkog Vijeća TZOP

Odluka o donošenju Prijedloga Izmjena i dopuna PR i FI TZOP za 2020. godinu

Odluka o usvajanju Prijedloga GPR TZOP za 2021. godinu

Odluka o usvajanju Prijedloga FP TZOP za 2021. godinu

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA SKUPŠTINE TZOP ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2020.-2024.

Odluka-o-imenovanju-članova-TV-TZOP-u-mandatnom-razdoblju-2020.-20204..pdf

Poslovnik-o-radu-Skupštine-TZOP.pdf

Odluka-o-prestanku-mandata-dosadašnjim-članovima-Turističkog-vijeća-2018-2020.pdf

Izvješće verifikacijske komisije o provedenim izborima i potvrđivanje mandata članova Skupštine TZOP u mandatnom razdoblju 2020. – 2024.

Saziv-za-konstituirajuću-sjednicu-Skupštine-TZOP-28.7.2020..pdf

Odluka o raspisivanju izbora za članove Skupštine TZOP za mandatno razdoblje 2020. – 2024. godine

Pravilnik o radnim odnosima, plaćama i drugim pravima i obvezama zaposlenika u TU TZOP

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta zaposlenika u TU TZOP

Saziv za sjednicu TV 29.06.2020.

Odluka o donošenju izvješća o radu TZOP s FI za 2019. godinu

Odluka o usvajanju Izvješća TV za 2019. godinu

Odluka o usvajanju Izvješća NO za 2019. godinu

Saziv za sjednicu Skupštine

Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu TZOP

Odluka o izmjeni Pravilnika o radnim odnosima

Odluka o Prijedlogu Statuta TZOP

Odluka o prijedlogu izvješća o radu TZOP s FI za 2019. godinu

Odluka o donošenju prijedloga Izvješća o radu TV za 2019. godinu

Odluka o usvajanju Izvješća direktorice TU za 2019. godinu

Saziv za sjednicu TV

Izvješće NO za 2019. godinu

Saziv za sjednicu NO

___________________________________________________________________________________________________________________________

2019. GODINA

Saziv

Odluka o usvajanju Izvješća No

Rebalans Financijskog plana za 2019. godinu

Program rada i financijski plan za 2020. godinu

Saziv za sjednicu NO, 27.02.2019.

Izvješće NO za razdoblje 01.01.-31.12.2018.

Saziv za sjednicu 27.02.2019.

Odluka o usvajanju NO za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine

Odluka o izmjeni Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave TZOP

Izvješće o radu za 2018. godinu

___________________________________________________________________________________________________________________________

2018. GODINA

Saziv za sjednicu NO, 19.12.2018.

Izvješće NO za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine

Saziv za sjednicu, 19.12.2018.

Izvješće verifikacijske komisije

Odluka o prestanku mandata

Odluka o pristupanju u dragovoljno članstvo

Odluka o imenovanju članova Turističkog vijeća

Odluka o imenovanju članova NO

Odluka o izboru predtavnika TZOP u Skupštinu TZ VPŽ

Odluka o usvajanju Izvješća NO za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

Program rada i financijski plana za 2019. godinu

Saziv za sjednicu NO, 06.02.2018.

Izvješće NO za razdoblje 01.01.-31.12.2017. godine

Saziv za sjednicu, 06.02.2018.

Odluka o usvajanju Izvješća NO za razdoblje 01.01.-31.12.2017. godine

Izvješće o radu s Financijskim izvješćem za 2017. godinu

___________________________________________________________________________________________________________________________

2017. GODINA

Saziv za sjednicu NO, 04.12.2017.

Izvješće NO za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine

Saziv za sjednicu, 04.12.2017.

Odluka o usvajanju Izvješća NO za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine

Program rada s Financijskim planom za 2018. godinu

Saziv za sjednicu NO, 20.03.2017.

Izvješće NO za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine

Saziv za sjednicu, 20.03.2017.

Odluka o usvajanju Izvješća NO za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2016. godinu

___________________________________________________________________________________________________________________________

2016. GODINA

Saziv za sjednicu NO, 29.12.2016.

Izvješće NO za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Saziv za sjednicu 29.12.2016.

Odluka o usvajanju Izvješća NO za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Program rada za 2017. godinu s Financijskim planom

Izvješće NO za razdoblje 01.01.-31.12.2015. godine 

Saziv za sjednicu

Izvješće o radu sa financijskim izvješćem za 2015. godinu