Panorama centra Pitomače

  Turistička zajednica općine Pitomača

  Adresa: Ljudevita Gaja 26/1, 33 405 Pitomača

  OIB: 40899573924

  MB: 01034359

  IBAN: HR7824020061100070774

  Telefon: +385 (0)33 782 860 | +385 (0)33 782 840

  Fax: +385 (0)33 782 870

  Internet adresa: https://tourism-pitomaca.hr/

  E-mail adresa: turisticka@pitomaca.hr

  Direktorica: Ivona Pankaz, struc.spec.oec.

  Mobitel: 091/6202088