Skip to content

Tkati na tkalačkom stanu, naučiti postupak proizvodnje tkanine od sjetve sjemena lana do izrade predmeta lanenog platna, koji predmeti su se koristili u domaćinstvu u 19. i prvoj polovici 20. stoljeća sve to možete vidjeti i doživjeti u jedinstvenoj zbirci Čuvarica kulturne baštine u Kladarama.

Skip to content