Skip to content

Umjetničko stvaralaštvo je duboko ukorijenjeno u genetski kod ovdašnjih ljudi čemu svjedoči bogatstvo običaja, pjesama i plesova iz kojih je izrastao danas poznati glazbeni festival Pjesme Podravine i podravlja. Pitomača je od sredine 20. stoljeća i kolijevka nastajanja tamburaških instrumenata u radionici Kos.

Skip to content