Skip to content

Duhovni život je obilježje Hrvata od njihova dolaska na ove prostore. Tako je i u Pitomači vrlo intenzivan, a svako naselje ima svoju kapelu ili crkvicu koja je posvećena nekom od nebeskih zaštitnika. Župna crkva sv. Vida u Pitomači najveća je i zaštićeni je spomenik kulture. 1968. godine stradala je u strahovitom požaru, no vrijedni župljani uspjeli su je ponovno obnoviti, a u 2015. godini zasjala je punim sjajem. Otrovanec se ponosi kapelom sv. Jelene i prekrasnim baroknim oltarom. Putujući prema Bilogori dolazimo u Sedlaricu koja ima prekrasnu kapelu na vrh brežuljka usred posljednjeg počivališta mještana. Ovdje se je nalazila prekrasna drvena kapela koja je svoje odredište pronašla u Etnografskom muzeju u Zagrebu. Crkva presvetog trojstva u Turnašici dominira seoskim brežuljkom i idiličnim podbilogorskim krajolikom.

Skip to content