Skip to content

Obuhvaća poplavno područje formirano duž riječnih tokova, a uključuje i prijelazno područje s poljoprivrednim površinama i manjim naseljima uz rijeke sve do ušća Drave u Dunav kod Aljmaša. Na području općine Pitomača, od 2008. godine u obuhvatu Regionalnog parka Mura – Drava nalaze se zaštićeni krajobrazi Križnica, Jelkuš, Širinski otok i močvarno stanište Vir.

Skip to content