Zaštićeni krajobraz omeđen hrvatsko-mađarskom granicom i rijekom Dravom. Izoliran je pješčani sprud i stanište ptica.