Skip to content

Zaštićeni krajobraz omeđen hrvatsko-mađarskom granicom i rijekom Dravom. Izoliran je pješčani sprud i stanište ptica.

Skip to content