Skip to content

Močvarno stanište Vir se nalazi u blizini naselja Starogradački Marof (općina Pitomača). Zaštićeno je zbog rijetkih biljnih i životinjskih vrsta koje ovdje obitavaju. Ima stalan dotok vode iz tla. Najznačajnije vrste biljaka: rezac (Stratoides aloides), zlatnica (Soidago sp.), žabogriz (Hydrocharis morsus-ranae), ladolež (Calystegia sp.), lokvanj, vodene leće. Rijetka biljna zajednica: Hydrocharo-stratiotetum aloides. Rijetke i ugrožene vrste riba: crnka (Umbra krameri)- ugrožena na EU nivou, zatim karas, linjak, žutooka, vijun.

Skip to content