Skip to content

Širinski otok je prirodni krajolik omeđen rukavcem i glavnim tokom rijeke Drave. Izoliran je i stanište je brojnim vrstama ptica. Kod niskog vodostaja, korito starog toka Drave postaje prirodni gaz životinja.

Skip to content