Skip to content

Promatrati moćnu Dravu poseban je osjećaj, ali gledati njene obale ploveći njome u čamcu ili kanuu je prava avantura, kao da ste na čas ušli u roman Marka Twaina.

Ploveći 3 sata po Dravi od Brodića do Križnice, vozit ćete se kroz dvije države – Hrvatsku i Mađarsku, možete vidjeti krda jelena kako se napajaju iz rijeke ili pak zaštićene ptice bregunice koja dube svoja gnijezda u strmu obalu rijeke. Sprud na Jelkušu mami da se nakratko pristane i sunča na divljoj plaži.

Skip to content