Skip to content

Konji kao plemenite životinje vole kad se na njih pazi i timari, ali vole i lagane šetnje i trčkaranje po brojnim putovima kroz polja, šume, livade, voćnjake i vinograde. Imanje Zatni klas prepoznatljiva je točka iz koje kreću sve lokalne i regionalne jahačke rute.

Skip to content